Địa chỉ

TRỤ SỞ CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN HẢI VÂN

Địa chỉ: Tổ 11, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ
huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (84-297) 3585 888

Fax: (84-297) 3567 666

BỘ PHẬN ĐIỀU HÀNH CẢNG

HOTLINE (24/7): 0886 790 888

Phòng Kinh Doanh Cảng:
Mr Nguyễn Ngọc Ấn
Trưởng Phòng Kinh Doanh

Di động: 093 9777 509

Tel: +84 2973 676 888

Email: sales.mgr@toanhaivan.com.vn

Điều hành Cảng:
Mr Nguyễn Hữu Đức

Di động: 094 7205 390

Dịch vụ