Banner KhuBietThu

Khu biệt thự

Khu biệt thự biển nghỉ dưỡng cao cấp: là dạng Villa du lịch cao cấp có tổ chức tiếp cận riêng bằng đường biển, hình thức kiến trúc đơn giản, hiện đại thấp tầng phù hợp với điều kiện tiếp giáp mặt nước biển.
Khu biệt thự đồi nghỉ dưỡng cao cấp: lựa chọn hình thức công trình dạng giật cấp, sát với mặt nước, tổ chức hiện đại với tầm nhìn vừa hướng ra biển, vừa dựa vào đồi.