Banner CongNghiepDV
Banner CongNghiepDV 2
Banner CongNghiepDV 3

Công nghiệp dịch vụ

Tổng quan

 • Là Cụm công nghiệp nhẹ phục vụ nhu cầu sản xuất, trưng bày tập trung, lưu trữ và trung chuyển hàng hoá phục vụ nhu cầu của khu vực.
 • Với vị trí tiếp giáp Tỉnh Lộ 46 để tiếp cận dễ dàng và trực tiếp xếp dỡ dàng hóa từ nhà kho, nhà xưởng

Định hướng quy hoạch

 • Tổng diện tích: 63.43 ha
 • Quy mô dân số: 3.000– 5.000 người
 • Mật độ xây dựng tối đa: 50%
 • Tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng

Các khu vực

 • Khu công nghiệp nhẹ phức hợp
 • Kho bãi vật liệu xây dựng
 • Kho hàng tiêu dùng
 • Khu trưng bày, giới thiệu hàng hoá
 • Khu làng nghề truyền thống
 • Khu công nghiệp chế biến thủy hải sản.