Banner CongNghiepDV
Banner CongNghiepDV 2
Banner CongNghiepDV 3

Công nghiệp dịch vụ

Kết nối trực tiếp Cảng Biển Vịnh Đầm, tạo giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh dành cho Khách hàng

Cơ sở hạ tầng hoàn thiện nội khu: - Đường giao thông nội bộ
- Cảnh quan cây xanh
- Hệ thống điện kết nối điện lưới Quốc Gia và nước thuỷ cục
- Khu xử lý nước thải

Cao độ nền: từ + 2,5m đến + 3,0m

Độ cao công trình xây dựng: 8 – 10m

Hệ thống giao thông nội khu: lộ giới 22m