Banner Cang bien 2
Banner Cang bien

Cảng biển

 

1. Mức giá bốc dỡ:

STT Tên Vật tư Quy cách ĐVT Đơn giá | VND/ĐVT
Từ Tàu lên Xe Từ Tàu lên Bãi Từ Bãi lên Xe

1

Cát, Đá xây dựng các loại Modul < 4x6 Mét khối 25,000 20,000 15,000

Modul ≥ 4x6;

Đá hộc

Mét khối 30,000 30,000 15,000
Đá thô Tấn  54,000 
2 Gỗ Đóng kiện Mét khối 28,000
Rời Mét khối 60,000
 3 Xi măng Bao Jumbo, Bành

Tấn 22,000
4 Ống cống, cộc bê tông các loại   Tấn 60,000 60,000 15,000
5 Sắt, thép xây dựng các loại   Tấn 40,000 30,000 15,000
 6 Gạch ống, gạch thẻ   Kiện 25,000 25,000 15,000
7 Phí tàu cập cảng   Lượt/ 24 giờ 200,000
8 Phí hàng qua cảng (hàng bách hóa tổng hợp)   Tấn 13,000
9 Phí hàng qua cảng (mặt hàng vật liệu xây dựng các loại)   Tấn 15,000
10  Vét hầm tàu Trọng tải ≤ 500 tấn Tàu 400,000
Trọng tải > 500 tấn Tàu 600,000
11 Container Có hàng Tấn 150,000
Rỗng loại 40 feet Cái 300,000
Rỗng loại 20 feet' 200,000
Rỗng loại 10 feet 150,000
12 Các loại hàng hoá khác Thỏa thuận trực tiếp với Quý khách hàng

2. Mức giá thuê bãi:

STT Diện tích bãi cho thuê ĐVT Đơn giá | VND/ĐVT
1 Thuê bãi tập kết Mét vuông/ tháng 20,000
2 Thuê bãi tập kết Mét vuông/ ngày 1,000

3. Mức giá thu phí hàng qua cảng:

STT Nội dung thu ĐVT Đơn giá | VND/ĐVT
1 Xe du lịch 4 chỗ đến 16 chỗ Chiếc 1,000,000
2 Xe du lịch trên 16 chỗ Chiếc 1,500,000
3 Xe tải từ 1 tấn đến 15 tấn Chiếc 1,000,000
4 Xe từ 16 tấn trở lên Chiếc 1,500,000
5 Xe siêu trường Từ 50 đến 100 tấn Chiếc 3,500,000
Trên 100 tấn đến 200 tấn 5,500,000

4. Bảng giá bốc xếp

STT Nội dung cho thuê ĐVT Đơn giá | VND/ĐVT
1 Nhân công Giờ 40,000
Ngày 300,000

Đơn giá trên đã bao gồm Thuế GTGT 10% và nhân công (ngoại trừ mặt hàng Gỗ rời không bao gồm nhân công).

Khách hàng sử dụng dịch vụ bốc dỡ của chúng tôi sẽ được hỗ trợ miễn phí tàu xe ra, vào cảng.

Hiệu lực báo giá từ ngày 01/06/2017 đến 31/12/2017.

 

HOTLINE (24/7): 0886 790 888

Phòng Kinh doanh Cảng:
Mr Nguyễn Ngọc Ấn
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Di động: 093 9777 509
Tel: +84 2973 676 888
Fax: +84 2973 567 666
Email: sales.mgr@toanhaivan.com.vn

Điều hành Cảng:
Mr Nguyễn Hữu Đức
Di động: 094 7205 390