Banner GioiThieu1

Giới thiệu

TẦM NHÌN

 • Là Chủ Đầu tư của một trong những Dự án trọng điểm tại Phú Quốc, mang tầm vóc Quốc Gia.
 • Định hướng luôn phát triển ổn định, có lợi thế cạnh tranh bền vững, hướng đến vị trí trở thành một trong những Thương hiệu hàng đầu tại khu vực với năng lực cung cấp các dịch vụ về Cảng biển, Kho bãi công nghiệp, Bất động sản Du lịch nghỉ dưỡng.

SỨ MẠNG

 • Khách hàng: Đem lại sự hài lòng trong công tác phục vụ
 • Nhân viên: Mang lại giá trị, sự thịnh vượng cho nhân viên, đội ngũ lao động
 • Cổ đông: Tối đa hoá giá trị gia tăng của Cổ đông
 • Xã hội: Đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội, cộng đồng nhân sinh trong khu vực.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA DỰ ÁN

 • Quy hoạch Dự án Vịnh Đầm nhằm cụ thể hoá tầm nhìn chung của Phú Quốc là trở thành điểm du lịch Quốc tế ở miền Nam Việt Nam.
 • Dự án được xác định là khu lịch hỗn hợp, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và là cảng tổng hợp, kết hợp nơi trú bão cho các tàu thuyền trong khu vực.
 • Là một trong những Dự án trọng điểm, biểu trưng cho Đảo Phú Quốc khi hoàn thành.

ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI KINH TẾ KHU VỰC

 • Phân khu chức năng Du lịch hỗn hợp: Là điểm du lịch cho du khách và nhà đầu tư
 • Phân khu chức năng Cảng và Cụm Công nghiệp:
 • Là khu trung tâm lưu trữ hàng hoá tổng hợp tại Phú Quốc
 • Góp phần tạo ra một khu chức năng công nghiệp nhẹ, làng nghề truyền thống nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương và bảo tồn nét văn hoá truyền thống độc đáo của Đảo Phú Quốc
 • Khu Cảng biển sẽ giữ vai trò là Cảng trọng điểm phục vụ nhu cầu luân chuyển hàng hoá giữa Đảo Phú Quốc với Đất liền và các Đảo trong khu vực.